Sala konferencyjna
13:3015:30
Lunch 120 min
15:5516:00
Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
5 min
16:0016:30
Wykład otwierający
Diagnostyka molekularna i immunohistochemiczna w kwalifikacji do leczenia lekami immunokompetentnymi: dwugłos
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
30 min

16:00 - 16:03

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

16:03 - 16:15

Bezwzględnie wymagana prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg

16:15 - 16:27

Niekonieczna i niepotrzebna prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16:27 - 16:30

Podsumowanie i głosowanie
16:3017:30
Sesja I. Niwolumab
Sesja pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
60 min

16:30 - 16:32

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

16:32 - 16:42

Podstawy immunoterapii — część 1 prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

16:42 - 16:52

Niwolumab w monoterapii w pierwszej linii leczenia dr n. med. Katarzyna Stencel

16:52 - 17:02

Niwolumab w monoterapii w drugiej linii leczenia prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

17:02 - 17:12

Niwolumab w skojarzeniu z innymi lekami dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

17:12 - 17:22

Toksyczność niwolumabu dr n. med. Katarzyna Stencel

17:22 - 17:30

Pytania i podsumowanie prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
17:3018:30
Sesja II. Cemiplimab Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski
60 min

17:30 - 17:32

Wprowadzenie prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

17:32 - 17:42

Podstawy immunoterapii — część 2 prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

17:42 - 17:52

Cemiplimab w raku płuca prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

17:52 - 18:02

Cemiplimab w nowotworach skóry prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

18:02 - 18:12

Cemiplimab w innych wskazaniach i badaniach klinicznych prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

18:12 - 18:22

Toksyczność cemiplimabu prof. UWM dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

18:22 - 18:30

Pytania i podsumowanie prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
18:3019:30
Sesja III. Atezolizumab
Sesja pod patronatem firmy Roche
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, dr n. med. Adam Płużański
60 min

18:30 - 18:32

Wprowadzenie dr n. med. Adam Płużański

18:32 - 18:42

Podstawy immunoterapii — część 3 prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

18:42 - 18:52

Atezolizumab w monoterapii w pierwszej linii leczenia dr n. med. Katarzyna Stencel

18:52 - 19:02

Atezolizumab w monoterapii w drugiej linii leczenia dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

19:02 - 19:12

Atezolizumab w skojarzeniu z innymi lekami dr n. med. Adam Płużański

19:12 - 19:22

Toksyczność atezolizumabu dr n. med. Tomasz Jankowski

19:22 - 19:30

Pytania i podsumowanie prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
Sala konferencyjna
09:0010:00
Sesja IV. Durwalumab
Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, dr n. med. Łukasz Kuncman
60 min

09:00 - 09:02

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

09:02 - 09:12

Podstawy immunoterapii (mechanizmy oporności) — część 4 prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

09:12 - 09:22

Durwalumab w monoterapii w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca dr n. med. Katarzyna Stencel

09:22 - 09:32

Durwalumab w monoterapii w pierwszej i drugiej linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

09:32 - 09:42

Durwalumab w skojarzeniu z innymi lekami i metodami leczenia dr n. med. Łukasz Kuncman

09:42 - 09:53

Toksyczność durwalumabu dr n. med. Tomasz Jankowski

09:53 - 10:00

Pytania i podsumowanie dr n. med. Łukasz Kuncman
10:0011:00
Sesja V. Awelumab Prowadzenie: prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka, dr hab. n. med. Jakub Kucharz
60 min

10:00 - 10:02

Wprowadzenie dr hab. n. med. Jakub Kucharz

10:02 - 10:12

Awelumab w raku płuca prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

10:12 - 10:22

Awelumab w nowotworach układu moczowego dr hab. n. med. Jakub Kucharz

10:22 - 10:32

Awelumab w nowotworach skóry prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

10:32 - 10:42

Awelumab w skojarzeniu z innymi lekami prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

10:42 - 10:52

Toksyczność awelumabu dr hab. n. med. Jakub Kucharz

10:52 - 11:00

Pytania i podsumowanie prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
11:0011:30
Przerwa 30 min
11:3012:30
Sesja VI. Pembrolizumab
Sesja pod patronatem firmy MSD
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
60 min

11:30 - 11:32

Wprowadzenie prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

11:32 - 11:42

Pembrolizumab w monoterapii w pierwszej linii leczenia prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

11:42 - 11:52

Pembrolizumab w monoterapii w drugiej linii leczenia dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska

11:52 - 12:02

Pembrolizumab w skojarzeniu z innymi lekami prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

12:02 - 12:12

Toksyczność pembrolizumabu prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

12:12 - 12:22

Opis przypadku: Zastosowanie skojarzonej chemioterapii i immunoterapii w pierwszej linii leczenia rozsianego niedrobnokomórkowego raka płuca lek. Katarzyna Zajda

12:22 - 12:30

Pytania i podsumowanie dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
12:3013:40
Sesja VII. Nowe leki immunokompetentne Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka
70 min

12:30 - 12:32

Wprowadzenie prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

12:32 - 12:42

Nowotwory płuca i klatki piersiowej prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

12:42 - 12:52

Nowotwory układu moczowego dr hab. n. med. Jakub Kucharz

12:52 - 13:02

Nowotwory skóry i czerniaki prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

13:02 - 13:12

Nowotwory przewodu pokarmowego prof. ICZMP dr hab. n. med. Ewa Kalinka

13:12 - 13:22

Nowotwory ginekologiczne prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Iwona Ługowska

13:22 - 13:32

Nowotwory piersi dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

13:32 - 13:40

Pytania i podsumowanie prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
13:4014:55
Lunch 75 min
Copyrights © 2022 Via Medica